FACILITIES & SERVICES

ห้องอาหาร

ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยอาหารที่คัดสรร บริการอาหารเช้า ในรูปแบบ Buffet หรือ A La Carte กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองเล็กๆแม่ฮ่องสอนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดชื่นและอบอุ่น  ให้บริการ 07.00 – 10.00 น. ค่ะ